Unit Pengurusan Fasiliti & ICT

Objektif

Selaras dengan visi,misi dan objektif Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD) Perak, objektif Unit Pengurusan Fasiliti & ICT adalah:

Piagam Pelanggan

Direktori Staf

#NAMAJAWATANTELEFONEMEL
Unit Pengurusan Fasiliti & ICT
1. Wan Mohd Saiful Idham Bin Wan Hassan Penolong Jurutera (JA29) 05-3616444 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Mohd Khairul Anwar Bin Mohd Shahriri Wasi Penolong Jurutera (JA29) 05-3616284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Ahmad Rahimi Bin Ridzuan@Hazuan Penolong Jurutera (JA29) 05-3616239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Shahrul Azlin Bin Abdul Razak Penolong Jurutera (JA29) 05-3616888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Mohamad Azmir Bin Abdul Rashid Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 05-3616239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Abdul Razak Bin Mohammad Hamid Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 05-3616239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Saiful Bin Ghazali Penjaga Jentera Letrik (J19) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Zulaikah Asrah Binti Sani Kerani (N19) 05-3616281 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Halimi Bin Sahabudin Pembantu Kemahiran (H19) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Mohd Amir Bin Jumari Pembantu Kemahiran (H19) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. Muhamad Faizal Bin Iza Pembantu Kemahiran (H19) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Mohd Fazli Bin Abdul Aziz Pembantu Awam (H11) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13. Norizam Bin Sahar Pembantu Awam (H11) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Abdul Mutalib Bin Mohd Isha Pembantu Awam (H11) 05-3616282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.