Borang Tempahan Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD) Perak

# Perkara Muat Turun Versi
1.
Borang Tempahan Kursus
PDF
2.
Borang Tempahan Penginapan Sahaja
PDF

 

Borang Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT

# Perkara Muat Turun Versi
1. Borang Aduan Kerosakan Komputer  PDF 
2. Borang Pinjaman Peralatan ICT PDF
3. Borang Penggunaan Makmal Komputer PDF
4.

Borang Penyelenggaraan Makmal     Komputer

PDF
5. Borang Penyelenggaraan Komputer Staf PDF
6. Borang Permohonan Pendawaian Baru Elektrik & Pemasangan Peralatan Elektrik PDF
7. Borang Permohonan Talian Telefon PDF

 

Borang Pejabat Pentadbiran

# Perkara Muat Turun Versi
1. Borang Arahan Kerja PDF 
2. Borang Permohonan Kerja Lebih Masa Staf PDF
3. Borang Penggunaan Bilik Mesyuarat PDF 
4. Borang Tempahan Penggunaan Faks PDF
5. Borang Permohonan Keluar Pejabat PDF
6. Borang Pencalonan Staf Menghadiri Kursus PDF

 

Borang Pejabat Polis Bantuan

# Perkara Muat Turun Versi
1. Borang Kebenaran Membawa Keluar
Barang Dan Peralatan Milik UiTM
PDF 

 

Borang Pejabat Bendahari

# Perkara Muat Turun Versi
1. Borang Panjar Wang Runcit
  i. Lampiran 4 - Sub Baucer Bayaran Wang Runcit DOC
ii. Lampiran 5 - Borang Permohonan Pendahuluan Wang Runcit DOC
2. Borang Pelupusan
  i. KEW.PA.UiTM-17(1) - Borang Pelupusan Harta Benda Kurang RM20k Seunit XLS
ii. KEW.PA.UiTM-17(2) - Borang Pelupusan Harta Benda Lebih RM20k Seunit XLS
iii. KEW.PA.UiTM-17(3) - Borang Pelupusan Peralatan Komputer XLS
iv. Lampiran A - Kertas Kerja Lupus Komputer DOC
3. Borang Perolehan
  i. Lampiran 3 - Jadual penilaian pembelian terus 2  Atau Lebih Sebutharga XLS
ii. Lampiran A - Analisa Kemunasabahan Harga - Satu Sebutharga DOC
iii. Lampiran B - Senarai Semak Perolehan Pembelian Terus PDF
iv. Lampiran A - borang pengesahan penerimaan barang DOC
v. Lampiran B - borang pengesahan kerja perkhidmatan DOC
4. Borang Tuntutan Pelbagai
  i. PK.PBUiTM.PPK.(O).14/02 - Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai DOC
ii. PK.PBUiTM.PPK.(O).14/03 - Borang Pelarasan Pendahuluan Tuntutan Pelbagai DOC
iii. Senarai Semak Pelarasan Pendahuluan Pelbagai DOC
5. Borang Tuntutan Perjalanan
  i. PK.PBUiTM.PPK.(O).23/01 - Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan PDF
ii. PK.PBUiTM.PPK.(O).15/1 - Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri DOC
iii. PK.PBUiTM.PPK.(O).1002 - Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara PDF
iv. PK.PBUiTM.PPK.(O).1003 - Lampiran 3 - Justifikasi kelewatan mengemukakan tuntutan perjalanan PDF